Generalforsamling 2019
Formandens beretning
Foreningen Bistedet – summen af frivillige initiativer.

Mennesker der arbejder frivilligt med sårbare gør en forskel. Det har foreningen Bistedet og rigtig mange sårbare mennesker nydt godt af siden vi startede. I 2018 mistede vi flere frivillige, grundet uddannelser i udlandet, faste jobs, manglende overskud osv. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak for deres indsats i gennem årene. I er alle savnet.

Vi har heldigvis stadig frivillige der med en ekstraordinær indsats formår at skabe et rum, hvor samvær og hygge bliver til, uden nogen former for indblanding fra “professionelle”. Et rum, hvor borgerne kan mødes på egne præmisser. De frivillige knokler for at skabe det bedst mulige – og de gør det med succes.

Bestyrelsen vil hermed takke alle vores frivillige, for det store arbejde i det forgangne år.

2018 var året, hvor vi fik foden indenfor på Roskilde Festival. Mange af vores frivillige, gjorde det muligt for psykisk sårbare unge og lidt ældre at deltage på RF. Gennem flere workshops på INSP blev der i samarbejde med udviklingsafdelingen på RF skabt en ramme, hvor psykisk sårbare på særlige vilkår kunne være frivillige på RF. Evalueringen efterfølgende peget på at de psykisk sårbare levede op til at være frivillige på RF. Der blev skabt nye venskaber, der blev draget omsorg for hinanden og nogle fandt nye grænser for hvad de kunne. Politikken lavede interview med nogle af de unge, i forhold til at være psykisk sårbar på festivalen. Artiklen blev fulgt op senere på ugen.
Vores frivillige der også var en del af projektet havde overskud til at inviterer i messenger, når de i ”fritiden” gik til koncerter, de delte ud af tips og tricks, til de psykisk sårbare, der aldrig havde været på festivalen.

På frivillig fredag i september 2017 modtog vi en donation på 25.000 kr. I brevet stod der: ”Foreningen Roskilde Festival donerer 25.000 kr. i støtte til Foreningen Bistedet for at skabe en platform som styrker frivillige arbejde med psykisk sårbare borgere. Jeres fokus på medborgerskab og netværk skaber fællesskab og et socialt samvær, der styrker borgerne og giver livsglæde.” I december 2018 blev der arrangeret en bowling aften for dem der havde lyst til at deltage. Bowlingen sluttede af med fælles julefrokost. Det er bestyrelsens oplevelse at der blev skabt socialt samvær og livsglæden for de mange deltagere kunne man ikke tage fejl af.
Bestyrelsen vil endnu en gang gerne takke Foreningen Roskilde Festival for den flotte donation.

Da vi i løbet af 2018 har mistet mange frivillige har det ikke været belæg for at holde faglig sparring, som vi ellers har tradition for. Vi håber at 2019 bliver året, hvor vi får flere frivillige, så vi kan genoptage vores lærerige og ikke mindst hyggelige eftermiddage med de frivillige.

I 2018 modtog vi endnu en donation fra Roskilde Festival. Donationen har vi i bestyrelsen besluttet at bruge til at få hjælp til at optimerer Foreningen Bistedet, startende med at udforske bestyrelseskonstruktionen. Dette er en proces vi så småt er begyndt på. Vi har alle store forhåbninger til at processen vil gøre noget rigtigt godt for Bistedet. Det er ligeledes besluttet at vi vil forsøge at satse på rekruttering af frivillige.
Den 7. december havde vi besøg af ca. 10 af Roskilde Kulturservices medarbejdere. Som et led i deres julefrokost var de blevet delt i hold, der skulle tage rundt til forskellige donationsmodtagere. Det blev til et par hyggelige timer, hvor der blev stille oprigtigt nysgerrige spørgsmål til Bistedet. Det var vores klare fornemmelse at de alle var begejstret over vores forening. 

Med ønsket om at 2019 bliver et spændende år, tillader jeg mig at sige at bestyrelsen i Bistedet glæder sig til at udvikle foreningen.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2018.

Heidi Palludan
Formand i Foreningen Bistedet.