Facebook og Instagram

Kære alle. Mens vi arbejder med at få vores hjemmeside til at fungere, kan du følge Bistedet på vores Facebook eller på Instagram. Her vil der jævnligt blive lagt aktiviteter op. Du er også velkommen til at skrive til os på vores mail...

Referat fra Generalforsamlingen 16. marts 2021

Generalforsamling i Bistedet d. 16. marts 2021 kl. 16. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordnen blev godkendt 2. Valg af dirigent og referent Anders var dirigent og Heidi Palludan referent 3. Formandens beretning Formanden aflagde beretning for året. 4....

Generalforsamling i Bistedet d. 16. marts 2021 kl. 16.

Afhængig af restriktionerne omkring CORONA ved vi endnu ikke om vi kan mødes fysisk eller om generalforsamlingen skal holdes online. Når vi ved noget konkret, bliver dette meldt ud på vores hjemmeside. Her er den foreløbige dagsorden. Hvis du har noget du gerne vil...