Bistedet afholder ordinær generalforsamling d. 16.3 kl. 16.

Grundet CORONA bliver generalforsamlingen afholdt virtuelt. Send din mail adresse til bistedet@gmail.com, så kan vi inviterer dig til Zoom. Alle medlemmer er meget velkommen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning
4. Kasseren aflægger regnskab + godkendelse af regnskab
5. Valg til bestyrelsen: Formand Heidi Palludan er på valg. Heidi genopstiller ikke som formand.
Bestyrelsesmedlem Zenia Hansen er på valg: Zenia genopstiller til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Susanne Ekstrøm er på valg
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag
8. Forslag fra medlemmer. Der er ikke kommet nogle forslag.
9. Evt.