Generalforsamling nr. 6

Emne: Generalforsamling

Dato: 25. marts 2020 Ny dato 26. august 2020(grundet corona)
Tid: Kl. 14:00
Sted: Frivilligcenter Roskilde lokale 6, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde Mødedeltagere:

Referent:
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af dirigent og referent

3. Formandens beretning

4. Kasseren aflægger regnskab + godkendelse af regnskab

5. Gennemgang af budget

6. Indkommende forslag

7. Valg: Kasser, Lillian modtager genvalg. Revisor, Helle Clausen modtager genvalg

8. Eventuelt