Du kan altid bruge frivillighed i Bistedet som reference.

Når du har været frivillig i mindst 6 måneder skriver vi også gerne en udtalelse. 

Det er vigtigt for os, at du som frivillig føler dig tryg og bedst muligt klædt på til opgaven, så spørgsmål er meget velkomne. Der vil som regel altid være en fagperson, der kan samle op på dagen sammen med dig som frivillig. Dette gælder også faglig sparring, når du har behov for det.

Du har som frivillig i Bistedet mulighed for at søge kurser, der er relevant for dit frivillige arbejde. Et godt sted at orientere sig er Center for Frivilligt Socialt Arbejde: http://frivillighed.dk/kurser/download-kursuskatalog.  

Vores målsætning er, at vi ca. 4 gange årligt har fællesarrangementer for alle frivillige. Arrangementer, hvor du som frivillig, får mulighed for at møde de andre frivillige i Bistedet. Disse arrangementer kan have både faglig og social.