Afhængig af restriktionerne omkring CORONA ved vi endnu ikke om vi kan mødes fysisk eller om generalforsamlingen skal holdes online.
Når vi ved noget konkret, bliver dette meldt ud på vores hjemmeside.

Her er den foreløbige dagsorden.
Hvis du har noget du gerne vil have på dagsordenen, så skriv til vores mail bistedet@gmail.com senest d. 8.3.21.

Generalforsamling i Bistedet d. 16. marts 2021 kl. 16.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning
4. Kasseren aflægger regnskab + godkendelse af regnskab
5. Valg til bestyrelsen: Formand Heidi Palludan er på valg
Bestyrelsesmedlem Zenia Hansen er på valg
Bestyrelsesmedlem Susanne Ekstrøm er på valg
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Forslag fra medlemmer
9. Evt.