Generalforsamling i Bistedet

Tirsdag d. 22 marts kl. 17 afholder bistedet den årlige generalforsamling. Det foregår på Frivillighedscentret, Jernbanegade 21A, i lokale 6

Mødet indkaldes ifølge foreningens vedtægter med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden

2: Valg af dirigent og referent.

3: Formandens beretning.

4: Regnskab 2021.

5: Budget 2022.

6: Behandling af indkomne forslag.

7: valg til bestyrelse.

8 Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal sendes til formanden senest 7 dage før mødet på bistedet@gmail.com

Alle er der eller ønsker at være frivillige i bistedet er meget velkomne til mødet

På bestyrelsens vegne

Christina Søby