Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Bistedet

Tirsdag d. 21 marts kl. 18 i Frivillighedscentret

Ifølge foreningens vedtægter indkaldes alle medlemmer og frivillige i foreningen til årets generalforsamling.

Dagsorden:

1: Velkommen ved formanden.

2: Beretning fra bestyrelse og frivillige.

3: Indkomne forslag.

4: Regnskab 2022 og budget 2023.

5: Valg til bestyrelsen.

  • Valg af formand for en 2 årig periode.
  • Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode.
  • Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode.

6: Evt.

Har medlemmer forslag de ønsker behandlet på mødet skal disse sendes til formanden senest d. 14 marts kl. 12 på info@bistedet.dk