Center for Socialpsykiatri

Orange Makers Space

Roskilde Kommune

Foreningen er udsprunget af et ønske fra nogle ildsjæle ved Roskilde Kommune.

Drømmen er at skabe ligeværdige fællesskaber mellem mennesker i en tryg ramme; at øge livskvaliteten hos psykisk sårbare; fremme recovery-processen samt støtte sårbare borgere i at blive peers i foreningen.

Håbet er, at Bistedet bliver en mere naturlig og åben adgang til sociale tilbud og aktiviteter i Roskilde Kommune med empowerment og medborgerskab i centrum.

Foruden vores faste samarbejdspartnere har vi, alt efter hvilket projekt/hvilken idé, der er sat i søen, samarbejde med flere forskellige foreninger eller organisationer. Det giver mulighed for diversitet i både events og kompetencer, der kan udvikles hos og med nye frivillige.

Hvis du repræsenterer en forening/organisation med en íde, du kan se passe til Bistedets målgruppe og værdigrundlag, så er du meget velkommen til at henvende dig!